Numeryczne modelowanie migracji azotanów do wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na obszarze zlewni Orli

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:modelowanie, monitoring, azotany, migracja zanieczyszczeń, wody podziemne, pierwszy poziom wodonośny, zlewnia Orli, Orla

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Krzysztof Horbowy

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego