Opracowanie mapy geologiczno-turystycznej gminy Kłodawa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczno-turystyczna, Kłodawa, georóżnorodność, geostanowiska

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Joanna Rychel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt współfinansowany ze środków PIG-PIB