Opracowanie tekstu arkusza pilotowego Sławków Szczegółowej mapy geochemicznej 1:25 000 do strony internetowej PIG-PIB

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geoinformacja
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geochemiczna, zanieczyszczenie, gleby, badania geochemiczne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Anna Pasieczna

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie tekstu arkusza pilotowego Sławków Szczegółowej mapy geochemicznej 1,25 000 do strony internetowej PIG-PIB