Osuwisko „Zgoda” w Szczecinie na iłach oligoceńskich w świetle badań geofizycznych, inklinometrycznych i geodezyjnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia inżynierska

Słowa kluczowe:iły oligoceńskie, badania geofizyczne, Szczecin

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Małgorzata Schiewe

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego