Pierwiastki ziem rzadkich w glinach zlodowacenia wisły - pilotażowa metoda kartowania geochemicznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geochemiczna, kartografia geochemiczna

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Paweł Kwecko

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego