Zmienność zawartości pierwiastków śladowych oraz WWA w profilu pionowym torfowisk Huczwa, Rybno, Kalnik i Otalżyno

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:pierwiastki śladowe, WWA, torfowiska

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Izabela Bojakowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego