Analiza wodonośności zbiorników szczelinowo-porowych na przykładzie zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:zlewnia Ścinawki, Sudety, zbiornik wód podziemnych, zasoby wód podziemnych

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki