Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, Wisłok, Podkarpacie, Beskid Niski, ropa naftowa

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Radosław Wasiluk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej