Geologiczno-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku „Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry”

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, Suwalszczyzna, Augustów

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Tomasz Krzywicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej