Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej z zastosowaniem alternatywnej metody pomiarów geodezyjnych (Laser Skaner RIEGL VZ-1000)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:skaning laserowy, składowisko odpadów, rekultywacja

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Anna Bliźniuk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB