Wapń i magnez w wodach podziemnych mezozoiku Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, mezozoik, Ca, Mg, skład wody

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego