Baza danych geochemicznych dotyczących permskich utworów solnych w Polsce znajdujących się w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geoinformacja
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:sól, perm, centralne archiwum geologiczne, cechsztyn

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Hanna Tomassi-Morawiec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego