Mapa geologiczno-glebowa w skali 1,25 000 (pilotaż i metodyka)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:kartografia, gleby, mapa geologiczna, mapa gleb, instrukcja

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Tomasz Gliwicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej