Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:złoża niekonwencjonalne, gaz łupkowy, ropa, szczelinowanie

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Monika Konieczyńska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

projekt realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska