Spis obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:odpady wydobywcze, oddziaływanie na środowisko

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Małgorzata Sikorska-Maykowska

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej