Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa
hydrogeologia
kartografia

Słowa kluczowe:ochrona wód, obszar ochronny, gospodarka wodna, GZWP, dokumentacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej