Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2013-2015

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
sedymentologia

Słowa kluczowe:osady denne, monitoring, zanieczyszczenie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Izabela Bojakowska

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Projekt realizowany przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną