Baza danych własności fizykochemicznych zwykłych wód podziemnych z obszaru polskich Karpat zewnętrznych wraz z mapą hydrochemiczną

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geoinformacja
hydrogeologia
kartografia

Słowa kluczowe:wody podziemne, PSH, chemizm wód, Karpaty

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego