Chemizm neogeńskiego piętra wodonośnego na obszarze aglomeracji Wrocławia w aspekcie racjonalnego wykorzystania wód podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, PSH, chemizm wód, Wrocław, neogen

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego