Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:Bałtyk, Morze Bałtyckie, osady dna

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Szymon Uścinowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii