GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural Soils and Granzing Lands in Europe) - opracowanie wyników z obszaru Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
kartografia

Słowa kluczowe:gleby, biodostępność, anomalie antropogeniczne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego