Model hydrogeochemiczny formowania się wód termalnych synklinorium łódzkiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geoinformacja
hydrogeologia

Słowa kluczowe:modelowanie, wody podziemne, chemizm wód, synklinorium łódzkie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego