Ocena zanieczyszczenia osadów rzek, jezior i zbiorników wodnych na skutek odprowadzania wód chłodniczych z elektrowni

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:osady denne, zanieczyszczenie, wody powierzchniowe

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego