Opracowanie metodyki walidacji poboru próbek wód podziemnych i analiz fizyczno-chemicznych wykonywanych w terenie

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, PSH, chemizm wód, metodyka, walidacja

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Anna Kuczyńska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego