Środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania odpadów powstających podczas poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:gaz łupkowy, łupki, węglowodory, złoża niekonwencjonalne, odpady

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Magdalena Sidorczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego