Wiedza i umiejętności z zakresu nauk geologicznych w afrykańskich służbach geologicznych

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:Afryka, pomoc zagraniczna, PSG, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marek Graniczny

Główny zleceniodawca:EuroGeoSurveys

Żródło finansowania:EuroGeoSurveys