Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, PSH, zasoby dyspozycyjne, bilans wodnogospodarczy, metodyka

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Elżbieta Przytuła

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej