Wykorzystanie techniki ICP-MS dla zbadania zmienności zawartości pierwiastków ziem rzadkich w próbkach wód podziemnych z monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzonego w latach 2012 i 2013

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, PSH, monitoring, pierwiastki ziem rzadkich, REE, chemizm wód

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Przemysław Drzewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego