Zasady inwentaryzacji i waloryzacji obiektów dawnego górnictwa na przykładzie obszaru polskiej części Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, Łuk Mużakowa, zabytki, metodyka

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego