Opracowanie geochemicznych podstaw metody przeróbki odpadów wiertniczych z poszukiwań gazu łupkowego w celu ich ponownego wykorzystania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Przemysław Drzewicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego