Zmienność parametru SEM/AVS w powierzchniowych osadach rzek i jezior

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Izabela Bojakowska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego