Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej z zastosowaniem alternatywnej metody pomiarów geodezyjnych (Laser Skaner RIEGL VZ-1000)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Anna Bliźniuk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB