Atlas geochemiczny Warszawy i okolic w skali 1:100 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Hanna Tomassi-Morawiec

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej