Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 228 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Piotr Herbich

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej