Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi - ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wraz z odwierceniem otworu badawczego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Janusz Jureczka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej