Identyfikacja i charakterystyka hydrogeologiczna czwartorzędowych struktur kopalnych w zachodniej części Pobrzeża Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Anna Szelewicka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego