Utrzymanie potencjału badawczego w dziedzinie informowania o geozagrożeniach w PIG-PIB oraz określenie możliwości analizy stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM-10 z wykorzystaniem próbnika poboru pyłów SKYPOST PM10

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Tomasz Czerwiński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego