Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
geoturystyka

Słowa kluczowe:geoturystyka, geostanowiska, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Maja Kowalska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej