,,Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Kamilla Olejniczak

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej