Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Cezary Sroga

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej