Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Wojciech Wołkowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej