Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Jacek Kochanowski

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej