Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015-2018

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Dorota Palak-Mazur

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej