Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł - w ramach Sieci Obserwacyjno - Badawczej Wód Podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Sylwia Maciąg

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej