Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Rudawy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Tomasz Operacz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej