Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012-2014

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Dorota Palak-Mazur

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej