Analiza stabilności składu chemicznego wód siarczkowych ze źródeł Ponidzia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Iwona Lipiec

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego