Ocena roli gazów (O2, CO2, CH4, H2S, NH3) w kształtowaniu składu chemicznego wód w ekosystemach zależnych od wód podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Krzysztof Jóźwiak

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego