Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, w ramach Sieci Obserwacyjno - Badawczej Wód Podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Wojciech Komorowski

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej