Geologiczno-morfometryczna dokumentacja wybranych odcinków południowego brzegu Bałtyku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jerzy Frydel

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego